Cursus Assistent Bomverkenner

Bomverkenner

Gezien jaarlijks het aantal valse bommeldingen toeneemt heeft Pro Active Security Training besloten om een training assistent bomverkenner op te zetten.

De training is bestemd voor personen die uit hoofde van hun functie met bommeldingen te maken kunnen krijgen, zoals o.a. leidinggevende functionarissen, beveiligingsmedewerkers, receptiemedewerkers en bedrijfshulpverleners, dat op de eigen bedrijfslocatie bij een bomdreiging adequaat dient te handelen.

Na het volgen van de opleiding Assistent Bomverkenner, kunt u op uw eigen bedrijfslocatie doelgericht en efficiënt optreden, van de bommelding tot de afwikkeling van het incident. Dit vergroot de veiligheid, voorkomt materiële/ financiële schade en mogelijke negatieve publiciteit.

Bij voldoende examenresultaat behaalt u het certificaat ‘Assistent Bomverkenner’

Tijdens deze dagopleiding wordt door middel van een bomscenario een praktijksituatie nagebootst en een locatie praktisch onderzocht. . Daarnaast komen ook de volgende onderwerpen aan bod:
• De melding
• Ontruiming
• Zoekmethoden
• Procedures en verantwoordelijkheden bij het aantreffen van een verdacht object.
Deelnemers ontvangen een uitgebreid hand-out /lesmap, dat ook geschikt is als naslagwerk.
Het doel van deze cursus is de cursist te voorzien van alle benodigde
basiskennis om zich voor te bereiden op het werk als Assistent Bomverkenner.

Tijdens de cursus zal de cursist leren hoe te handelen en reageren
tijdens een zoekactie. Dit is inclusief het leren gebruiken van het
gereedschap voorhanden, zoals spiegelsets, laserlampen, MAG lampen en
meer. De cursist zal leren werken in een team (buddy systeem). De cursist
wordt getraind op een veilige manier te handelen wanneer hij een verdacht object
vindt. Daarbij zal de cursist opgeleid worden in het op locatie verzamelen
van alle benodigde informatie en het correct rapporteren aan de politie en
de explosieven opruimingsdienst/ EOD.