Inhuur Red Teaming

RED TEAMING

Red Teaming
Door de bescherming van een gebouw of afdeling niet vanuit de verdediging, maar vanuit een potentiële aanval te beschouwen ontstaan er gegarandeerd andere inzichten in de kwetsbaarheid. Met behulp van Red Teaming zoeken we de menselijke zwakheden en technische gebreken op om zo een gecoördineerde aanval te plegen. Het zal u verbazen hoe eenvoudig het is om aan informatie te komen die een kwaadwillende steeds verder kan brengen in het kwetsen van uw organisatie.

Op basis van communicatie tussen aanvaller en slachtoffer, mensen kneden en manipuleren, zodat deze onbedoeld hun steentje bijdragen in een grotere aanval: bijvoorbeeld het stelen van waardevolle informatie of doordringen tot kritische bedrijfsprocessen.

Het is de kunst om mensen te laten doen wat een aanvaller graag wil. Dit door misbruik te maken van natuurlijke, normaliter positieve, eigenschappen van de mens. Denk hierbij aan de natuurlijke drang om behulpzaam te zijn, risico’s te mijden en uit te gaan van het goede in een ander.

Er kan ook behoefte zijn, om fysieke beveiligingsvoorzieningen of de signalering te testen. Een dergelijke test varieert van simpelweg over een hek heen klimmen, tot het manipuleren van de toegangspoorten of het openen van ramen en deuren met behulp van inbrekersgereedschap.

Op basis van reële scenario’s wordt een ‘aanval’ voorbereid en gepland zoals ook een opponent dat zou doen.

De door Pro Active Security Team uitgevoerde Red Teaming werkzaamheden zijn onafhankelijk en uiterst professioneel. De uitkomsten van een opdracht zijn niet zo zeer bedoeld om fouten in de beveiliging bloot te leggen, maar meer om medewerkers bewust te maken van het risico en hen te helpen de organisatie beter te beschermen dan ze tot dan toe al hebben gedaan.

De zwakste schakel in de beveiliging is namelijk de menselijke factor.