Register Opfris Training Beveiliging ®

register-opfris-traing-beveiliging

De ontwikkelingen en veranderingen in de beveiligingsbranche gaan zo snel dat er behoefte en noodzaak is om vakbekwaamheden op te frissen. In de beveiligingsbranche is er een breed draagvlak voor het standpunt dat de waarde van een vakbekwaamheidsdiploma begrensd wordt door een periode van 2 jaar. Her- en bijscholing is daarna noodzakelijk. Daarnaast is er behoefte aan een waarmerk van vakbekwaamheid.
Het CIBV biedt dat waarmerk met het CIBV Register vakbekwaamheid®. Iemand die in het bezit is van een Beveiliger-2 diploma of daaraan gelijk te stellen diploma,  minimaal 3 jaar als beveiliger werkzaam (aan te tonen door middel van een werkgeversverklaring) is en de verplichte opfristraining heeft gevolgd van 1 dag, kan in het register worden opgenomen.

Het CIBV heeft afspraken gemaakt met ons als opleider, over de onderwerpen die aan bod zouden moeten komen tijdens de opfristraining. De verplichte onderdelen voor PBO® opfris 2016 staan hieronder vermeld.

 • Wet- en regelgeving:
  Korte herhaling van de belangrijkste onderdelen van het Wetboek van Strafvordering en Wetboek van Strafrecht, waarbij aandacht voor begrippen “aanhouden” en “staande houden”, het gebruik van handboeien (tie-raps en andere vrijheidsbenemende middelen), behandeling Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie
 • Brandveiligheid:
  Korte herhaling van de brandklassen en uitleg en behandeling van de brandklasse F betreffende vetblussers. Behandelen hoe het onderzoek van brand in afgesloten ruimte uitgevoerd dient te worden.
 • Hospitality:
  Wat betekent Hospitality in de beveiligingsbranche. Hospitality versus beveiliging, waar ligt het accent?
 • Waarnemen:
  Wat is waarnemen en kan je waarnemen leren? Aanwezig zijn of alert waarnemen; het verschil in beveiliging en de beveiliger.
 • Actualiteiten:
  • Nieuwe ontwikkelingen in de beveiligingspraktijk/ Proactief  Beveiligen:
   In steeds meer rubrieken en beveiligingsdocumenten worden Engelse termen gebruikt zoals Profiling, Safety awareness, Security awareness en Situational awareness. De docent laat veel voorkomende begrippen zien en legt de verschillen uit.
  • Actualiteiten op gebied van Wet- en regelgeving:
   Er zijn veel nieuwe regelingen en normen verschenen. Dit onderdeel beoogt niet compleet te zijn. Docent moet de belangrijkste nieuwe Wet- en Regelgeving benoemen en  schetsen waar deze over gaat. In ieder geval wordt besproken de Wet Mulder, de uitbreiding van de lijst softdrugs, wapens in de categorie 4 en de nieuwe regelgeving met betrekking tot ondersteuning door een raadsman wanneer men is aangehouden, het Salduz-arrest.
  • Informatiebronnen:
   De docent behandelt een aantal openbare informatiebronnen en wijst op de website www.beveiligerabc.nl. Hierop vindt men veel belangrijke algemene informatie, standaard formulieren en de belangrijkste Wet- en regelgeving.

 

 • Diagnostische toets:
  Aan het eind van de training is het verplicht deel te nemen aan een multiple choice toets van 10  vragen. De vragen worden daarna door de docent behandeld. De resultaten van deelnemers worden vastgelegd en geregistreerd. De uitslag van de toets is niet van invloed op de registratie in het register.

 

 • Inschrijving in het register:
  Na deelname van de opfris training wordt u ingeschreven in het register van het CIBV, voor de duur van 2 jaar, inschrijfkosten zijn voor rekening van P.A.S.T.

 

 • Kosten:
  De kosten van deze 1 daagse opfris training is € 195,00 exclusief BTW

  Bij een eventuele in-company training worden er andere tarieven gehanteerd.

register-beveiliger